حدیث

رسول اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ به حضرت زهرا ـ سلام اللّه علیها ـ فرمودند

«کسی که نمازش را سبک بشمارد، دچار 15 بلا می شود

۞شش‌ تای آن در دنیا خواهد بود

1.برکت از عمرش می رود

2. برکت از روزی اش می رود

3.سیمای خوبان و صالحان از او گرفته می شود

4. خداوند برای هیچ‌ کار خیر او اجر و پاداشی قرار نمی دهد

5. دعای او مستجاب نمی شود

6. دعای شایستگان و خوبان شامل حال او نمی شود

۞ سه تای آن در هنگام مرگ خواهد بود

1.ذلیل می میرد

2.گرسنه می میرد

3. تشنه می میرد؛ به طوری که اگر همه ی رودهای دنیا را به او بنوشانند، باز هم تشنه خواهد ماند

۞سه تای آن هنگام برزخ است

1.خداوند برای او فرشته ای قرار می دهد که او را زجر دهد

2.خداوند، قبرش را برای او تنگ می کند

3.عالم برزخش، تاریک و ظلمانی خواهد بود

۞ سه تای آن در قیامت خواهد بود

1. خداوند فرشته ای قرار می دهد که او را به صورتش روی زمین می کشد و خلایق هم تماشان می کنند

2. خداوند از او حساب کشی سختی می کند

3. خداوند در قیامت هیچ نگاه رحمتی به او ندارد و او را دچار عذاب دردناکی می کند

 

 

 

گردآورنده:منتظران اقا==>یا صاحب الزمان

/ 0 نظر / 11 بازدید